Du navigerer i plattformen ved å bruke innholdsfortegnelsen til venstre (desktop) eller over (mobil).

 

Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform redegjør for vår politikk på en rekke områder, og er vårt utgangspunkt for forhandlinger, dialog og samarbeid i årene fremover. Vi mener tiltakene i plattformen vil gi industrien konkurransekraft innenfor rammen av et seriøst og velfungerende arbeidsliv.

Norge og norsk arbeidsliv påvirkes av verden rundt oss; teknologiske endringer, globalisering og klimaendringer skjer raskere og påvirker oss. Plattformen beskriver de ulike utfordringer vi står overfor, omhandler overordnede føringer for arbeidsgiverpolitikken og foreslår konkrete tiltak som kan bidra til at vi kan håndtere fremtidens arbeidsliv på en god måte. Det gjør vi med utgangspunkt i de norske fortrinnene: et velfungerende partssamarbeid, både i bedriftene og mellom arbeidslivets parter og myndighetene. Et arbeidsliv preget av tillit er helt nødvendig for å oppnå gode løsninger. Høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er viktig. Dette må vi ta vare på.

For å lykkes i fremtiden må vi ha en industri som er vekstkraftig og bærekraftig. Vi skal fortsatt ha et seriøst arbeidsliv med stor grad av tillit og omstillingsevne. Dessuten har vi verdens dyktigste industriansatte, disse må vi ta vare på og utvikle. Skal vi nå opp i verdensmesterskapet, må bedriftene være konkurransedyktige. Da må myndigheter, partene i arbeidslivet og andre samfunnsaktører samarbeide, og fange opp og tilpasse seg de endringer som skjer i arbeidsmarkedet. Det stiller store krav til oss alle om både å hegne om det som fungerer bra og ta nye grep for å sikre at vi som land, bedrifter og ansatte fortsatt henger med.

Plattformen legger grunnlaget for vår arbeidsgiverpolitikk og har et langsiktig perspektiv. Den omhandler først og fremst det overordnede arbeidsgiverpolitiske rammeverket, og er et styringsdokument for Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU) og vår administrasjon.

Arbeidsgiverpolitikken er i kontinuerlig utvikling. Plattformen legger et viktig grunnlag for videre dialog og debatt om disse og nye problemstillinger.

God lesing!

Stein Lier-Hansen
Administrerende direktør
Norsk Industri

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!