Sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi er viktig på den politiske agendaen for design- og ferdigvareindustrien. Den kan gi oss store muligheter for innovasjon og verdiskapning. Bransjen ønsker å bli mer sirkulær og vi arbeider aktivt med tematikken i vårt bærekraftsutvalg.

Mye av tilretteleggingen for sirkulærøkonomi skjer i designstadiet ved valg av materialer og sammensetting. Designindustrien kan derfor spille en nøkkelrolle for å være tilrettelegger for sirkulærøkonomien.

Bransjeforeningen har skrevet en posisjon om sirkulærøkonomi. Denne består av to hoveddeler. Del 1 er vårt sirkulære løfte, hvor det fremheves at vi skal produsere merkevarer som:

  • har lang levetid
  • er lette å gjenvinne
  • har lavt klimafotavtrykk
  • kan skape en reparerbar fremtid
  • fremmer grønne, norske merkevarer

I del 2, våre sirkulære ønsker, understreker vi barrierene som eksisterer i dagens marked for at vår bransje skal bli mer sirkulær. Våre ønsker til myndigheter, forskningsmiljøer og andre er at:

  • sirkulære materialer må være tilgjengelige til konkurransedyktige priser
  • markedsetterspørselen må bli sirkulære
  • infrastrukturen for sirkulære verdikjeder må på plass

Les Designindustriens posisjon for sirkulærøkonomi i sin helhet her

Lurer du på noe om sirkulærøkonomi? Ikke nøl med å ta kontakt.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien