EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Lavt fuktopptak

Etter nesten 30 år i bakken har prøvestykker av EPS, som har ligget 200 mm over grunnvannsnivået, under 1 volumprosent fuktinnhold. Blokker som periodevis ligger helt nedsenket i vann, har normalt et fuktinnhold på under 4 volumprosent.

Dette er resultater som er merkbart bedre enn andre skumbaserte plastmaterialer.