EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Lav vekt

EPS tilbyr en enestående lettvektsløsning for mange anvendelser i byggebransjen. Dette er ingen overraskelse med tanke på at EPS, takket være den avanserte produksjonsteknikken, faktisk består av 98 % luft fanget i en 2 % cellematrise.

Fordelene under transport og håndtering på byggeplassen betyr en stor økonomisk gevinst, samtidig som det gir en betydelig reduksjon av helse- og sikkerhetsrisikoene som er forbundet med løfting av tyngre materialer. Det er derfor en ypperlig erstatning for fyllmaterialer og ballast ettersom det også bidrar til at laste- og fylletidene reduseres i byggeprosjekter der tid er avgjørende.

Gjennomsnittlig vekt er 16-18 kg pr m3.