EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Gode miljøegenskaper

EPS har enestående isolerende egenskaper som gjør materialet til et førstevalg for mange anvendelser innen bygg og anlegg. Materialet reduserer CO2-utslippene med inntil 50%, noe som gjør at det mer enn utligner sitt lille karbonavtrykk og gir maksimalt utbytte av minimal ressursbruk.

Oppvarming og avkjøling av bygninger står for rundt halvparten av Europas samlede energiforbruk. Ettersom EPS er et meget effektivt varmeisolerende materiale, kan det også bidra vesentlig til at bruken av fossile brennstoff til disse formålene reduseres. Dette vil igjen føre til en reduksjon i utslippene av SO2 og SO3, som er vesentlige bidragsytere til sur nedbør.

På alle stadier av materialets levetid, fra produksjon, bruk, ombruk, gjenvinning og resirkulering, har EPS eksepsjonelle egenskaper og passer derfor ideelt inn i den nye generasjonen av miljøvennlige byggeprosjekter.

Alle produksjonsprosesser er i samsvar med gjeldende miljølovgivning. Det er ikke kjemisk eller miljømessig aggressivt, og det er lett å resirkulere til langlivede produkter gjennom et stadig større nasjonalt nettverk av innsamlingspunkter.

Les mer om resirkulering på www.grontpunkt.no