EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

Gode miljøegenskaper

På alle stadier av materialets levetid, fra produksjon til gjenvinning/resirkulering, har EPS eksepsjonelle økologiske egenskaper og passer derfor ideelt inn i den nye generasjonen av miljøvennlige byggeprosjekter.

Alle produksjonsprosesser er i samsvar med gjeldende miljølovgivning. Det er ikke kjemisk eller miljømessig aggressivt, og det kan være, og er, lett å resirkulere til langlivede produkter gjennom et stadig større nasjonalt nettverk av innsamlingspunkter.

Les mer om resirkulering på www.grontpunkt.no