Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av en gruppe dedikerte personer fra de tre aktørene i prosjektet, Norsk Industri, NTNU Gjøvik og SINTEF Manufacturing. Disse personene deltar i prosjektteamet med ulike funksjoner og faglig bakgrunn.

Fra NTNU IIK

Sokratis og Vasileios har lang fartstid fra europeisk forskning på cybersikkerhet. Deres innsikt fra forskningsfronten gir en solid faglig tyngde til prosjektet. Vasileios rolle i prosjektet er særlig knyttet til arbeidet med veikartet for cybersikkerhet.

Fra SINTEF Manufacturing
  • Gaute Knutstad, forskningsleder, Industrielle økosystemer
  • Mette Holmriis Brøgger, rådgiver, Produksjon, ledelse og teknologi
Fra styret i Teknobedriftene
  • Margrethe Skattum, styremedlem i bransjeforeningen Teknobedriftene / Senior Development Engineer hos Hexagon Ragasco AS
  • Ole Hoen, styreleder i bransjeforeningen Teknobedriftene / Global Vice President Advanced Manufacturing Engineering i GKN Aerospace
Fra Norsk Industri / Teknobedriftene