Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Innhold

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av en gruppe dedikerte personer fra de tre aktørene i prosjektet, Norsk Industri, NTNU Gjøvik og SINTEF Manufacturing. Disse personene deltar i prosjektteamet med ulike funksjoner og faglig bakgrunn.

Fra NTNU IIK

Sokratis og Vasileios har lang fartstid fra europeisk forskning på cybersikkerhet. Deres innsikt fra forskningsfronten gir en solid faglig tyngde til prosjektet. Vasileios rolle i prosjektet er særlig knyttet til arbeidet med veikartet for cybersikkerhet.

Fra SINTEF Manufacturing
  • Anja Solheim, seniorrådgiver, Produkt- og produksjonsutvikling
  • Mette Holmriis Brøgger, rådgiver, Produksjon, ledelse og teknologi

Anja og Mette har rollen med å koble den akademiske forskningen til den industrielle konteksten i prosjektet. Anja har vært med i prosjektet fra start av. Hun er prosjektleder for den delen av prosjektet som inkluderer arbeidet med å utvikle digitale læringskurs tilknyttet kapitlene i veikartet. Mette fases inn og tar gradvis over denne rollen etter hvert. I en periode på forsommer/sommer 2020 er også flere ansatte fra SINTEF Manufacturing koblet til arbeidet med veikart og digitale læringskurs.

Fra styret i Teknobedriftene
  • Margrethe Skattum, styremedlem i bransjeforeningen Teknobedriftene / Senior Development Engineer hos Hexagon Ragasco AS

Margrethe representerer styret i Teknobedriftene i prosjektteamet. Sammen med kollega David Stevens  har hun bidratt særskilt med  innspill og erfaringer fra industri gjennom prosjektetableringen, kick-off workshop og som sparringspartner underveis.

Fra Norsk Industri/Teknobedriftene
  • Katrine Vinnes, Fagsjef FoUI/Bransjesjef Teknobedriftene 

Katrine er bindeledd og koordinator i prosjektet. Hun bidrar der det trengs i de fleste deler av prosjektet frå start til mål - som er å løfte oppmerksomheten og kompetansen på cybersikkerhet i bedriftene underveis mot Industri 4.0.