Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Kontakt oss

Har du spørsmål om innholdet i veikartet, ta kontakt med en av oss!

Katrine Vinnes, Norsk Industri
E-post: katrine.vinnes@norskindustri.no
Tlf.: 926 01 992
Mette Holmriis Brøgger, SINTEF Manufacturing AS
E-post: mette.brogger@sintef.no
Tlf.: 951 36 130