Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Digitale kurs

Kursene er utviklet i samspillet mellom den akademiske forskningskompetansen og den industrielle innsikten fra pilotbedriftene, med SINTEF Manufacturing som drivkraft og kursutvikler. Kursene er gratis.

Kursene bygger på teorien fra veikartet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" kombinert med erfaringer fra norske industribedrifter representert ved pilotbedriftene. Resultatet er en serie av kurs på to nivåer:

  • Nivå 1-kurs utgjør lavterskel 15-20 minutters kurs. Kursene utvikles av Sintef Manufacturing, som bruker e-læringsverktøyet "Learnifier" som gir en pedagogisk og interaktiv læring.
  • Nivå 2-kurs for fordypning. Kursene innebærer en-til-en-veiledning og tar utgangspunkt i en individuell vurdering av bedriftens digitale modenhet. Ut fra modenhetsnivået tas bedriften gjennom realistiske sikkerhets/sårbarhetsscenarier tilpasset bedriften med skreddersøm.
Slik gjør du det

Klikk på en av kurslenkene under, du vil da komme til en side hvor du registrerer deg (eller kan logge deg inn dersom du allerede er registrert). Dersom du ikke kommer direkte til kurset etter registreringen, klikk på boksen for "Manufacturing Technology", da vil du komme til kursoversikten hos Norsk Katapult.