EØS - Norge - Brexit

Mye kontakt mellom meg og Storbritannia skjer digitalt; blir dette påvirket?

Partene har full frihet til å regulere, men grenseoverskridende datastrømmer skal ikke begrenses.