EØS - Norge - Brexit

Konkurransepolitikk og statsstøtte - et mulig minefelt?

  • EU og Storbritannia er enige om at man skal gjøre hva man kan for å unngå forskjellig praksis når det gjelder konkurransepolitikk. Dette er likevel et svært følsomt område der ulik politikk lett kan føre til reaksjoner fra den andre parten.
  • Mulighet for anti-dumping og anti-subsidietiltak gjeninnføres derfor mellom EU og Storbritannia.