EØS - Norge - Brexit

Kapitalbevegelser?

  • Avtalen skal sikre fri flyt av kapital hva gjelder varer, tjenester og investeringer der ikke noe annet er bestemt.
  • Eventuelle restriksjon følger av GATT 1994 og GATS 1994.