EØS - Norge - Brexit

Kan jeg bruke britiske banker for å finansiere mine prosjekter?

  • Avtalen dekker forsikring og ulike banktjenester, men er klart begrenset.
  • Storbritannia trer ut av European Banking Authority. Britiske institusjoner mister sin "passport-rettighet", dvs. mulighet til å drive finansielle tjeneste i EU. Skal de gjøre det må de opprette en filial i EU.
  • Partene vil selv bestemme institusjonelle og legale regler som må oppfylles av finansinstitusjonene.