EØS - Norge - Brexit

Kan bedriftene og deres ansatte utføre tjenester på samme måte som før?

  • Ordinær kommersiell tjenestehandel blir i teorien som i dag. Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet er forbudt.

Men...

  • Partene står fritt til å regulere tjenestehandel som gjelder bl.a. helse, sosiale tjenester, utdanning, sikkerhet, miljø og klima, forbrukerbeskyttelse og kulturelt mangfold. Både Storbritannia og de enkelte landene i EU kan stille egne nasjonale krav.
  • Det vil ikke lenger være fri bevegelse av personer og arbeidskraft mellom EU og UK.
  • Personbevegelser i forbindelse med tjenestehandel er begrenset til forretningsbesøk, tjenesteutøvere som har kontrakt hos den andre parten, selvstendige fagarbeidere og utveksling av personell innad i et selskap (dette er svært begrensende). Lengre opphold vil kreve visum. Et visum til UK kan koste opptil 10.000 kroner.
  • Nasjonale immigrasjonsregler og -regler for opphold skal gjelde, herunder regler for tidsbegrensing, minimumslønn, kvalifikasjoner og kollektive lønnsavtaler.
  • Tjenesteytere er ikke lenger omfattet av opprinnelsesprinsippet som i EU/EØS gjør at en godkjent kvalifikasjon i ett land er automatisk godkjent i de øvrige.