EØS - Norge - Brexit

Hvordan blir det med landeveistransport av varer?

  • Transportører skal ikke diskrimineres på grunnlag av nasjonalitet, men lisens vil kreves av operatøren og kopi av lisens må følge kjøretøyet.
  • Det vil være begrensninger på kjøretid/leveranser for britiske kjøretøy i EU. Under en leveranse kan kun to individuelle laster medføres, samt at kabotasje bare kan skje en gang.
  • Egne kjøretøysspesifikasjoner er omtalt i avtalen.
  • Ved brudd på bestemmelsene kan denne delen av avtalen når som helst avsluttes.
  • Nye dokumentasjonskrav vil medføre forsinkelser over grensen EU/UK.