EØS - Norge - Brexit

Hva vil skje nå som Storbritannia har forlatt EUs indre marked?

  • Brexit innebærer at UK ikke lenger er en del av det indre marked. Det innebærer at Storbritannia ikke lenger er en del av utarbeidelsen og oppfyllelsen av det felles regelverket og at det ikke lenger er like konkurransebetingelser mellom UK og EU/EØS. Dette vil blant annet kunne gjelde krav til produkter og produksjonsmetoder, og for eksempel forsknings-, milø- og energipolitikk.
  • Over tid må det forventes at denne forskjellen i regelverk vil økes. Skjer det vil EU kunne iverksette mottiltak.