EØS - Norge - Brexit

Hva skjer med øvrige samarbeidsområder?

  • Britene forlater formelt sett mye av europeisk samarbeid når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt politi- og justissamarbeid. Det er likevel ventet at dette re-etableres gjennom egne avtaler i de kommende år. Ellers nevner avtalen samarbeid om bl.a.:
  • Helse (jfr. for eksempel pandemier, stor grenseoverskridende industriulykker mm.).
  • Cyber-sikkerhet.
  • Delaktighet i EUs programmer (Storbritannia er ute av ERASMUS, men vil f.eks. kunne kjøpe seg inn i Horizon Europe).