EØS - Norge - Brexit

Hva med grensepasseringer og tekniske handelshindre?

 • Såkalte tekniske handelshindringer – Internasjonale bestemmelser om tekniske krav, standardsetting og samsvarsvurderinger bør være basis for det som besluttes hos partene. Det er likevel ingen krav om at disse skal være like og avvik i reguleringer må påregnes over tid.
 • Det vil bli nye merkeregler på det britiske markedet. CE-merking aksepteres kun ut 2021. Fremtidig merking vil enten bli opp til EU og/eller Storbritannia.
 • Tilsvarende vil det bli krav til britiske samsvarsvurderinger. (Det etableres nær 170 nye 'kompetente myndigheter' på britisk side).
 • Storbritannia går ut av EUs kjemikalie-byrå ECHA. Produksjon og i forlengelsen eksport/import av kjemikalier må derfor registreres gjennom to forskjellige byråer.
 • Storbritannia trer ut av European Medicines Agency.
 • Det legges opp til tollsamarbeid mellom UK og EU. Aktører på begge siden av grensen må imidlertid være forberedt på å fremlegge bl.a.
  • Tolldeklarasjon/eksportdeklarasjon
  • Opprinnelsesbevis
  • Transportdokumentasjon
  • Evt. samsvarserklæringer
  • Evt. sikkerhetssertifikater
  • Nødvendige varekvitteringer.

Som et resultat av dette må vi regne med betydelige forsinkelser ved grensene det nærmeste året).