EØS - Norge - Brexit

Hva er avtalens hjørnestener?

  • Avtalen skal sikre partenes selvstendige rett til å fastsette lover og regler.
  • Partene skal sikre like konkurransebetingelser hva gjelder skattlegging og respektere et høyt nivå mht. sosiale rettigheter, miljø og tiltak for klimabeskyttelse.
  • Man skal unngå urettmessige tekniske handelshindringer.
  • Avtalen kan på et senere tidspunkt bli revidert.
  • Det skal etableres et eget Partnerskapsråd og diverse komiteer og ekspertråd som skal håndtere samarbeidet og eventuelle konflikter.