EØS - Norge - Brexit

Er patent-, design- og andre intellektuelle rettigheter fortsatt beskyttet i Storbritannia?

Rettighetene er de samme som i TRIPS-reglene i Verdens Handelsorganisasjon, WTO. Samarbeidet på dette området er imidlertid mer omfattende innenfor EU/EØS.