EØS - Norge - Brexit

Blir det toll mellom EU og Storbritannia?

  • Storbritannia går ut av EUs toll-union og den felles handelspolitikken. Dette blir erstattet av en frihandelsavtale.
  • Avtalen sikrer nulltoll på industrivarer, fisk og landbruksprodukter. Det blir ingen kvotebegrensninger.
  • For å få nulltoll må man imidlertid følge opprinnelsesreglene. Dette innebærer at innsatsvarer fra- eller produksjon i tredjeland kan medføre toll. Det kan for eksempel bety at hvis en norsk bedrift henter inn en vare fra EU, bearbeider den i Norge og så skal selge den i UK kan man bli pålagt toll.
  • Eksportavgift er forbudt.