EØS - Norge - Brexit

Blir det fortsatt samarbeid om miljø og klima?

  • Både EU og Storbritannia har skrevet under på at de slutter opp om overordnede miljøprinsipper som føre var- og forurenser betaler-prinsippet.
  • De skal også respektere internasjonale miljøkonvensjoner, herunder Paris-avtalen.
  • EU og Storbritannia skal samarbeide i utviklingen av slike, jfr. UNFCCC, WTO, Montrealprotokollen mm., men er ikke forpliktet mht. implementering som følge av et slikt samarbeid.
  • Partene står fritt til å bestemme politikk for å bestemme nødvendig beskyttelsesnivå for miljø og klima. Likevel; de kan imidlertid ikke redusere de regler som gjelder opp- og inntil utløpet av overgangsperioden (1. januar 2021).
  • Partene skal begge ha et system for karbonprising (EU har ETS) som skal være på plass 1. januar 2021. EU og Storbritannia skal seriøst vurdere om disse systemene kan kobles sammen.