EØS - Norge - Brexit

Betyr Brexit at arbeids- og sosiale standarder vil svekkes?

  • EU og Storbritannia skal respekter inngåtte internasjonale konvensjoner, herunder ILO.
  • Partene kan ikke redusere de regler som gjelder opp- og inntil utløpet av overgangsperioden (01. januar 21).
  • Partene står imidlertid fritt til å bestemme grunnleggende arbeidslivsregler, inklusive HMS, arbeidsbetingelser, informasjon og konsultasjon som går utover dette. Storbritannia heller ikke lenger bundet av EUs Sosial Charter f.o.m. 2021.
  • I bunn og grunn er dette et politiske spørsmål. EUs grunnleggende bestemmelser er nedfelt i EUs traktater og vil bli stående, men trolig styrkes. Storbritannia kan gjøre som regjeringen og det konservative parlamentsflertallet vil. Blir det store avvik i arbeids- og sosiale standarder kan imidlertid EU, etter konsultasjoner, iverksette “tiltak”.