Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

46. Kan norsk vannkraft underlegges tjenestedirektivet?

Det har blitt stilt spørsmål om tjenestedirektivet får anvendelse på bygging eller drift av kraftverk. Norge har hatt en dialog med ESA i forhold til tjenestedirektivet. ESA stilte spørsmål til Norge i etterkant av at EU-kommisjonen sendte spørsmål til sju medlemsland. Formålet var å blant annet å forsikre seg om at konsesjoner og tillatelser og avtaler om bygging og drift i vannkraftsektoren praktiseres i tråd med EU-regelverket.

Olje- og energidepartementet avviser at produksjonen av norsk vannkraft kan underlegges EUs tjenestedirektiv. Bygging og drift av vannkraftverk er ikke en tjeneste slik dette er definert i tjenestedirektivet, men utnyttelse av en naturressurs – altså en vare.