Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Innhold

43. Hvem bestemmer over kraftutbygging i Norge?

Norske myndigheter bestemmer over kraftutbyggingen i Norge. Stortinget bestemmer gjennom vedtatt konsesjonsregelverk. Regelverket forvaltes av Olje- og Energidepartementet og NVE.