Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

23. Hvorfor ble ACER opprettet?

I 2009 ble EU-landene enige om at deres nasjonale energitilsyn skal samarbeide om å utføre deler av EUs energipolitikk. Som et ledd i dette ble ACER opprettet. ACER er et EU-byrå for samarbeid om iverksetting av EU-politikk.