Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Innhold

9. Hva er forskjellen på 3. energimarkedspakke og ren energi-pakken?