Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

9. Hva er forskjellen på 3. energimarkedspakke og ren energi-pakken?