Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

8. Hva er ren energi-pakken?

Ren energi-pakken kom i 2018/2019. Den bygger delvis på tredje pakke, og delvis på tidligere EU-lover som skulle hjelpe EU med å nå sine klima- og energimål. Ren energipakken handler fortsatt om å sikre gode markeder mellom land, men er nå i mye større grad samkjørt med politikken for omstilling av energisektoren frem mot 2030. Klima har blitt en viktigere driver for EUs energipolitikk. Handel innad i og mellom land skal fortsatt bidra til mer effektiv bruk av kraft­systemet og lavere kraftpriser, og det tas grep for å unngå at markedsløsninger ikke gir uforholdsmessige konkurransefordeler for fossil energi på bekostning av fornybar energi.

I dag er EUs kraftmarkedspolitikk også del av en bredere satsing: EUs energiunion. Denne består av fem dimensjoner:

 • forsynings­sikkerhet
 • energimarked
 • energieffektivisering
 • av­karbonisering
 • forskning og utvikling

Dette skal bidra til å koble sammen EUs klimapolitikk og energipolitikk. Dermed skal kraftmarkedene gi drahjelp til å redusere utslipp av klimagasser, og dermed hjelpe EU med å nå sine klima- og energimål for 2030. EUs 2030-mål er å øke andelen fornybar energi til 32 prosent, samt å forbedre energieffektiviseringen med 32,5 prosent. Disse målene vil skjerpes som følge av EUs green deal. Målet for reduksjon av klimagasser er allerede satt til 55 prosent.

Lover i ren energi-pakken:
 • Elektrisitetsdirektiv (revidert fra tredje pakke)
 • Elektrisitetsforordning (revidert fra tredje pakke)
 • ACER-forordning (revidert fra tredje pakke)
 • Forordning om beredskap i elektrisitetssektoren (NY, men bygger på et tidligere forsynings­sikkerhetsdirektiv)
 • Fornybardirektiv (revidert fra klima- og energi­pakke fra 2009)
 • Energieffektiviseringsdirektiv (revidert klima- og energi­pakke fra 2009)
 • Bygningsenergidirektiv (revidert)
 • Forordning for styringssystem for energiunion (NY)