Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

10. Får ACER mer makt med ren energi-pakken?

Endringer i ACERs rolle i ren energipakken sammenlignet med tredje pakke er begrenset til følgende:

  • Vurderinger av om det er tilstrekkelig produksjonskapasitet og kriseberedskap i kraftsektoren.
  • Noe justering av eksisterende oppgaver knyttet til bruk av eksisterende utenlandskabler og en mer sentral funksjon i fastsetting av underliggende metoder og vilkår som utfyller retningslinjer.
  • Noe justering av tilsyns- og overvåkningsrolle (rapportering på markedsutvikling osv.).
  • Ren energi-pakken innebærer ikke at ACER får noen beslutningsrett over hvordan et land disponerer og bestemmer over sine energiressurser. Alle byråets beslutninger vil fortsatt kunne bli overprøvd juridisk. ACER kan ikke fatte vedtak direkte overfor norske rettssubjekter. Slike enkeltvedtak må gjennomføres av den norske reguleringsmyndigheten, RME.