Kildehenvisning og videre lesning

‚Äč

 • Berg, Sonja L., Bjørnstad, Roger og Mark, Michael S. (2016).
  Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 37-2016. Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen
 • 2019:6, N. (2019). Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019.
 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hippe, J. M., & Jordfald, B. (2014). Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Retrieved from
 • Finnestrand, H. O. (2011). The Role of the Shop Steward in Organizations using High Involvement Workplace Practices. In PhD-thesis at the Department of Industrial Economics and Technology Management. Trondheim: NTNU.
 • Finnestrand, H. O. (2013). Aktive tillitsvalgte - et konkurransefortrinn. Retrieved from Oslo:
 • Finnestrand, H. O. (2015). Fra partssamarbeid til individuelt ansvar. In Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering (pp. 89-104). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Finnestrand, H. O., & Ravn, J. E. (2007). Prosjektindustri - partssamarbeid og nye organisasjonsformer. In B. Brøgger (Ed.), Å tjene på samarbeid : medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling (pp. 173 s.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Gaute Knutstad & Hans Torvatn (2020). Lær av de best. Hvordan skaffe seg konkurransekraft gjennom digitalisering? Sintef
 • Hernes, G. (2008). Den norske mikromodellen. Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Retrieved from Oslo:
 • Levin, M., Nilssen, T., Ravn, J. E., & Øyum, L. (2012). Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Levin, M., & Rolfsen, M. (2004). Arbeid i team: læring og utvikling i team. Bergen: Fagbokforl.
 • Løken, E., Falkenberg, G., & Kvinge, T. (2008). Norsk arbeidslivsmodell - ikke for eksport? Retrieved from Oslo:
 • Moene, K. (2007). Den nordiske modellen. In W. p. A. 29 (Ed.). Oslo: ESOP.
 • NOU 2013: 13
  Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Utredning fra et utvalg oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II 14. desember 2012. Avgitt til Finansdepartementet 3. desember 2013.
 • Nergaard, K. (2014). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013. Retrieved from Oslo:
 • Øyum, L., Finnestrand, H. O., Johnsen, E., Lund, R., Nilssen, T. G., & Ravn, J. E. (2010). PALU - Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen (9788214048889). Retrieved from
 • Ravn, J. E., & Øyum, L. (2018). Towards ‘multi-collar’ unionism: Cases of trespassing professionals in Norwegian industrial relations. Economic and Industrial Democracy, 0(0), 0143831X17743794. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0143831X17743794 doi:10.1177/0143831x17743794
 • Thorsrud, E., & Emery, F. E. (1969). Mot en ny bedriftsorganisasjon: eksperimenter i industrielt demokrati. Oslo: Tanum.
 • Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021, april 2018
 • NOU 2016: 1
  Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet, 6. januar 2016