Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Innhold

3 Sammendrag

Ettersom bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologier spres på tvers av bedrifter, muliggjør dette utviklingen av nye forretningsmodeller og forbedrer operasjonelle og kommersielle aktiviteter. Til tross for dette, introduserer denne utviklingen også sårbarheter som krever at virksomheter iverksetter tiltak for beskyttelse.

Etter hvert som verdi- og forsyningskjeder øker i kompleksitet, og går på tvers av grenser og marked, vil påvirkningen fra en cybersikkerhetshendelse være av en mer alvorlig karakter. Større organisasjoner har ofte både ressursene og modenheten til å etablere de nødvendige tiltakene for å kontinuerlig overvåke og forbedre et helhetlig cybersikkerhetsprogram. Små og mellomstore bedrifter derimot sliter ofte med å ha tilstrekkelig med ressurser og insentiver til å etablere god praksis med tanke på cybersikkerhet.

Dette veikartet tilbyr en introduksjon til utfordringer knyttet til cybersikkerhet og beste praksis for vareproduserende bedrifter i konteksten Industri 4.0.

Det første kapitlet presenterer viktige konsepter og utfordringer innenfor cybersikkerhet, inkludert en oversikt over økosystemer for vareproduserende bedrifter, og diskuterer muliggjørende kjerneteknologier som bidrar til et skifte til industri 4.0.

Følgende kapittel presenterer, på detaljnivå, eiendeler som er tilgjengelig i økosystemet og de korresponderende truslene de er utsatt for, sammen med noen eksempler på sikkerhetshendelser og angrepsscenarioer. Hensikten med dette kapittelet er å fasilitere prosessen med å etablere en strategi for risikostyring og gjennomføre de første stegene.

De neste kapitlene presenterer aktuelle anbefalinger og beste praksis, for å styrke sikkerheten til bedrifter innenfor vareproduksjon. Dette inkluderer aspekter som er relevant for retningslinjer og prosedyrer, teknologier og arkitektur, men også for den menneskelige faktoren.

Til slutt presenterer veikartet informasjon om nåværende status for cybersikkerhet i den norske vareproduserende industrien og prosjektets deltagere. Dette vil gi en nyttig innsikt av dagens status og nødvendige fremtidige forbedringer.