Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Innhold

1 Forord

Styret i Norsk Industris bransjeforening Teknobedriftene tok våren 2018 initiativ til å utarbeide et veikart for cybersikkerhet. Initiativet var en oppfølging av arbeidet med veikart for økt digitalisering i industri tilknyttet vareproduksjon, som bransjeforeningen lanserte høsten 2017.

Bedrifter i bransjeforeningen har over flere år stått i et sterkt "teknologi-push" når det gjelder å ta i bruk muliggjørende digital teknologi. Som opportunister har bransjeforeningen valgt å rette oppmerksomheten mot de mange nye markedsmulighetene som åpner seg med den fjerde industrirevolusjon.

Muligheter og utfordringer

Koronaåret 2020 har på så mange vis vært krevende, og også industrien har fått kjenne på dette. Samtidig ser vi nye utviklingstrekk som kan gi rom for nysatsing på vareproduksjon i Norge. Handelskrig og pandemi har gjort hjemhenting av produksjon høyaktuelt. Kombinert med EUs sterke satsing på grønn omstilling – Green Deal – har vi to sterke drivere hvor vi er godt posisjonert til å konkurrere i toppsjiktet. Som høykostland er vi ledende på effektiv produksjon, og norsk industri er godt i gang med omstilling til lavutslippssamfunnet.

Mens grønn vekst, digital omstilling og hjemhenting av produksjon i sum kan gi ny vekst for norsk vareproduksjon, utgjør cybersikkerhet en potensiell flaskehals og trussel for vår konkurransekraft på disse områdene. Når tusenvis av enheter i produksjon og produkt er online, og store mengder data deles på tvers av verdikjeder, blir bedriftene mer sårbare for fiendtlige cyberangrep og tap av store verdier. Derfor må investeringer i både kompetanse og utstyr relatert til cybersikkerhet omfavnes like sterkt som investeringer i ny digital teknologi.

Cybersikkerhet og industri 4.0 er et tospann som uløselig henger sammen – i hvert fall bør dette være målsettingen fremover. Dette gjelder både store og små bedrifter, men små bedrifter opplever i dag de største kompetanseutfordringene når det gjelder å ivareta sårbarhet og cybersikkerhet i organisasjon og virksomhet.

Dette er bakgrunnen for at bransjeforeningen nå lanserer et veikart for cybersikkerhet med industri 4.0. Veikartet er relevant for all industriproduksjon på tvers av bransjer. Veikartet presenterer beste praksis for alt fra sårbarhets- og risikoanalyse til standard sikkerhetsstruktur, gjenkjenning av angrep og gjenoppretting etter angrep. Sammen med digitale minikurs utgjør veikartet en praktisk guide til å bygge en cybersikker virksomhet.

Veikartet bygger på "state of the art" fra europeisk forskning, og er utarbeidet av NTNU IIK (Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjon), med assistanse fra SINTEF Manufacturing. SINTEF Manufacturing har i tillegg hatt hovedansvar for utformingen av de digitale kursene.

For å sikre et veikart med god relevans for industri, har ti pilotbedrifter fra Norsk Industri Teknobedriftene deltatt i prosjektet underveis, med workshops og intervjuer. Disse bedriftene omfatter både store og små bedrifter, og deres deltakelse har vært et viktig bidrag til utviklingen av en kompetansepakke med relevans for industri. Blant pilotbedriftene finner vi Thune Produkter, Hydal Aluminium Profiler, Rapp Bomek og Hexagon Ragasco. Norsk Industri har koordinert arbeidet.

Prosjektpartnerne Norsk Industri, NTNU IIK og SINTEF Manufacturing vil rette en særlig takk til Stiftelsen Teknologiformidling, som har finansiert prosjektet.

Fra prosjektpartnerne

Norsk Industri:

  • Ole Hoen, styreleder i Teknobedriftene
  • Margrethe Skattum, styremedlem i Teknobedriftene
  • Katrine Vinnes, bransjesjef i Norsk Industri

NTNU IIK:

  • Sokratis Katsikas, professor
  • Vasilis Gkioulos, førsteamanuensis
     

SINTEF Manufacturing:

  • Gaute Knutstad, forskningssjef, SINTEF Manufacturing
  • Mette Holmriis Brøgger, rådgiver, SINTEF Manufacturing
  • Anja Solheim, tidl. SINTEF Manufacturing