Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien

Innhold

Bakgrunn

Bransjeforeningen Teknobedriftene har over lengre tid hatt mål om å bidra til å løfte kompetansen på cybersikkerhet i produksjonsbedriftene. Bakgrunnen er et voksende behov for å styrke kompetansen på cybersikkerhet, etter hvert som stadig mer av produksjonen benytter ny digital og tilkoblet teknologi. Det cyber-fysiske rommet smelter sammen på veien mot Industri 4.0. Dette medfører fantastiske muligheter for skreddersøm og ressursoptimalisering i produksjon, men også en økt sårbarhet for IT-sikkerheten.  

Med prosjektet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" har vi med oss solid kompetanse med aktørene NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security), SINTEF Manufacturing og ti pilotbedrifter fra bransjeforeningen Teknobedriftene. Prosjektet kom i gang takket være finansiering fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Leveransene fra prosjektet publiseres nå fortløpende på denne siden. Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter i Norsk Industri om aktivt å ta i bruk kunnskapsmaterialet som samles på denne kommunikasjonsplattformen. Bruk materialet til å bygge trinnvis kompetanse på cybersikkerhet i industribedriften. Det er en 100 prosent sikker investering i kompetanse med konkurransekraft på bunnlinjen.

Veikart for "state of the art" cybersikkerhet

Prosjektet inneholder en teoretisk del – veikart for cybersikkerhet – som publiseres tematisk og fortløpende i arbeidet. Veikartet tar utgangspunkt i state-of-the-art forskning på sikkerhet og skal gi veiledning på mønsterpraksis for sikker implementering av Industri 4.0-teknologi. Kunnskapsleverandør til denne delen av prosjektet er NTNU CCIS, med bidrag fra SINTEF Manufacturing.

Digitale kurs for praktisk læring

Gjennom digitale kurs skal teorien fra veikartet overføres til praktisk kompetanse. Kursene utvikles i samspillet mellom den akademiske forskningskompetansen og den industrielle innsikten fra pilotbedriftene, med SINTEF Manufacturing som drivkraft og kursutvikler. Kursene er gratis!

> Se kursene her