Komiteer

Circular Says – sirkulært utvalg

Circular Says er Norsk Industri Designindustrien sitt utvalg som skal styrke vår posisjon på sirkulærøkonomi. Utvalget skal sette vårt politiske standpunkt. Det vil blant annet fokusere og diskutere følgende fagområder:

  • Hva betyr sirkulær økonomi for vår bransje? Hvilke nye krav stilles og vil komme fra Europeisk hold?
  • Hvilken posisjonering ønsker vår bransje seg på sirkulær økonomi?
  • Utpeke Designindustriens 10 sirkulære prinsipper.
  • Krav for sirkularitet i offentlige anskaffelser.
Teknisk komite i Designindustrien

Teknisk komite er bransjeforeningens øverste forum for tekniske, miljø- og kvalitetsrelaterte saker. Her innhentes viktig informasjon om utvikling av lover og regler for bl.a. offentlige innkjøp, brannkrav og sirkulær økonomi, samt siste nytt i kvalitetsstandarder og miljøkrav. Viktige policy-saker blir behandlet og forberedt for bransjestyret.

Speilkomite for møbler i samarbeid med Standard Norge

Tekniske kvalitetsstandarder innen møbel og interiør utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå. Norge deltar aktivt i dette arbeidet i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt). Gjennom ressurser fra Designindustriens miljø- og kvalitetsprosjekt ble speilkomite SN/K 019 Møbler re-oppnevnt i 2016. Komiteen følger og påvirker standardiseringsarbeidet for møbler, dun og fjær, samt brann.  Standardene omhandler alt fra materialenes evner, designens funksjonalitet og utforming, til produktets holdbarhet og sikkerhet. Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler tiltenkt bruk, og man har samtidig gjort et kostnadseffektivt og ikke minst miljøvennlig valg. 

Teknisk komite i Europa

Gjennom deltakelse i teknisk komite i EFIC, den europeiske møbel- og interiørindustriforeningen, har norsk bransje de beste lytteposter ut mot europeisk og internasjonal utvikling på miljø- og kvalitetsfeltet. Eksempelvis sirkulær økonomi, eco-design, grønne offentlige innkjøp, kjemikalieregelverk, sunt arbeidsmiljø, osv. Informasjon formidles til norske bedrifter og viktige saker diskuteres i ulike fora.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!