Innhold

Komiteer

Teknisk komite i Designindustrien

Teknisk komite er nå bransjeforeningens øverste forum for tekniske, miljø- og kvalitetsrelaterte saker. Til TK innhentes viktig informasjon om utvikling av lover og regler for bl.a. offentlige innkjøp, brannkrav og sirkulær økonomi, samt siste nytt i kvalitetsstandarder og miljøkrav. Viktige policy-saker blir behandlet og forberedt for bransjestyret.

Speilkomite for møbler i samarbeid med Standard Norge

Tekniske kvalitetsstandarder innen møbel og interiør utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå. Norge deltar aktivt i dette arbeidet i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt). Gjennom ressurser fra Designindustriens miljø- og kvalitetsprosjekt ble speilkomite SN/K 019 Møbler re- oppnevnt i 2016. Komiteen følger og påvirker standardiseringsarbeidet for møbler, dun og fjær, samt brann.  Standardene omhandler alt fra materialenes evner, designens funksjonalitet og utforming, til produktets holdbarhet og sikkerhet. Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler tiltenkt bruk, og man har samtidig gjort et kostnadseffektivt og ikke minst miljøvennlig valg. 

Teknisk komite i Europa

Gjennom deltakelse i teknisk komite i EFIC, den europeiske møbel- og interiørindustriforeningen, har norsk bransje de beste lytteposter ut mot europeisk og internasjonal utvikling på miljø- og kvalitetsfeltet. Eksempelvis sirkulær økonomi, eco-design, grønne offentlige innkjøp, kjemikalieregelverk, sunt arbeidsmiljø, osv. Informasjon formidles til norske bedrifter og viktige saker diskuteres i ulike fora.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!