Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Program 23. januar

09:00 11:30
Parallelle sesjoner
Kunstig intelligens og stordata

> Les mer her

Moderator: Andreas Steenbech Mathismoen, konsulent

Regjeringens strategi for kunstig intelligens
v/ Paul Chaffey, statssekretær,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

AI – fra hype til praktisk anvendelse for industri
v/ Dr. Tomas Eric Nordlander, Research Director, IFE

5G for fremtidens industri
v/ Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør, Telenor

Å skape verdier fra operasjonelle data kombinert med domenekunnskap og ny teknologi
v/ Marte Ellingsen Tyldum, Product Director - Digital Seaborne Applications, Kongsberg Maritime

PAUSE

Additive manufacturing

Ordstyrer og samtaleleder: Sverre Gulbrandsen-Dahl, Sjefforsker Sintef Manufacturing/ Leder SFI Manufacturing

Innblikk i Additive Manufacturing aktiviteten på katapultsenteret Future Materials / Mechantronics Innovation Lab (MIL)
v/ Morten Kollerup Bak, Teknisk sjef, MIL

Bedriftscase:
- MHWirth: Produksjon av ruller til offshore rørhåndteringsutstyr ved hjelp av «laser deposition welding». Nytt materiale og ny produksjonsmetode for økt levetid av deler utsatt for slitasje.
- Machine Prognostics: Produksjon av hus til vibrasjonssensor til prediktivt vedlikehold ved hjelp av «selective laser melting». Ny produksjonsmetode redusert leveringstid og produksjonskostnader.

Additiv produksjon i industriell skala – Laser Metal Deposition (LMD)
v/ Emma Østerbø, daglig leder av katapultsenteret på Raufoss, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre og Rune Østhus, seniorforsker Sintef Manufacturing AS

Case (kommer)

Nytt AM-senter på Kongsberg - med design som signatur. Lokomotivbedriftene Technip FMC, Kongsberggruppen, Kongsberg Automotive og GKN Aerospace går sammen om nytt kompetansesenter på design for additiv produksjon. Senteret bruker industriklyngens spisskompetanse på ny designmetodikk
v/ Ole Hoen, GKN Aerospace

Samtale: Sammen om en nasjonal satsing på additiv produksjon i industri
v/ Emma Østerbø, Lars Lyshaug, Leder klyngeprosjekter i Kongsberg Innovasjon og Morten Kollerup Bak

Sirkulær industri

> Les mer her

Circular Economy 2.0
v/ Emanuelle Maire, Head of Unit - Sustainable production, products and consumption, DG ENV, EU Commission

Towards a Norwegian strategy for circular economy
v/ Sveinung Rotevatn, State Secretary, Ministry of Climate and Environment

The Industry's seven commands for a circular economy
v/ Ole Børge Yttredal, Executive Director - Environment and EHS Department, The Federation of Norwegian Industries.

PAUSE

Borregaards sirkulære historie
v/ Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef, Borregaard

Ombruk av transformatorer
v/ Knut Herdlevær, Digital Lead PG, ABB

Tekstilindustriens sirkulær-satsing
v/ Kjersti Kviseth, prosjektleder, 2025Design

Ny veiledning for sirkulære anskaffelser
v/ Helene Hoggen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Panelsamtale om sirkulære anskaffelser
- Susanne M. Nævermo-Sand, bærekraftssjef, Celsa
- Christian Lodgaard, Senior Vice President, Flokk
- Bjørn Hoel, seniorrådgiver - sirkulær økonomi, Ragn-Sells
- Helene Hoggen, seniorrådgiver, Difi

Fremtidens materialer i en sirkulær økonomi
v/ Lars Petter Maltby, innovasjonssjef, Eyde-klyngen

Smart Industri Summit

Hva kjennetegner de norske industribedriftene som gjør suksess, og hva kan vi lære av dem?

Ordstyrer og samtaleleder: Erik Wold

Digitalisering gjør at Norge kan konkurrere med lavkostland v/ Frank Bråthen, direktør for Digital Industries Norway, Siemens

Hva gjorde oss til de tre smarteste industribedriftene i Norge
- Inge Brigt Aarbakke, CEO, Aarbakke
- Even Rognan Lutnæs, CIO og IT-direktør, Moelven Industrier
- Olav Tronrud, eier og salgssjef, Tronrud Engineering - Norges Smarteste Industribedrift 2019

Hvordan øker vi effektiviteten og konkurransekraften i norsk industri?
Panelsamtale med Olav Tronrud, Inge Brigt Aaarbakke, Even Rognan Lutnæs og Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

Fremtiden kan vi produsere i Norge. Slik blir dere Norges Smarteste industribedrift i 2020 v/ Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

 

11:30 12:30
Lunsj
12:30 14:30
Parallelle sesjoner
Verdien av data

Data som ressurs for fremtidens verdiskaping
v/ Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, NHO

Bedriftscase: Fra industrielle data til verdiskaping v/ Geir Engdahl, Co-founder and CTO, Cognite

SKI ALIVE – Digital plattform for skiproduksjon
v/ Bjørn Ivar Austrem, Technical Director, Madshus

Ordstyrer: Ann Christin Andersen, Norsk Industri

PAUSE

Autonome transportsystemer

Nye forretningsmuligheter med autonome transportsystemer
v/ Torun Degnes, daglig leder, Sams Autonomous Mobility

Case: "Let it snow – med autonom snørydding på flyplasser"
v/ John Emil Halden, Project/Market, Yeti Snow Technology (eid av Semcon og Øveraasen)

Autonome skip – Full steam ahead?
v/ An-Magritt T. Ryste, Product Director – Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime

Moderator: Beate Kvamstad-Lervold

Robotics 4.0

Robotiserings- og automatiseringstrender i dag
v/ Pål Ystgaard, Sintef Manufacturing AS avd. Produksjonsteknologi

Hvordan gå frem og hvordan gjøre de riktige grepene ved robotisering og automatisering i egen bedrift? 
v/ Tor Ronny Gjelstenli, Prosjektingeniør, Ekornes ASA

Eksempler og prosjekter med muliggjørende teknologi på området robotisering og automatisering

On-site repair. Reparasjoner utført av roboter på utstyr i drift
v/ Geir Morten Vikan, Equinor Tjelbergodden

Raskere utvikling av nye automatiserte produksjonsprosesser gjennom digital integrasjon og testing
v/ Carl Davidsson, Kongsberg Maritime CM AS og Ådne Solhaug Linnerud, SINTEF ManufacturingDigital simulering og virtuell testing, verifikasjon og validering muliggjør raske og kostnadseffektive læringssløyfer, og vil danne grunnlaget for en fysisk produksjonsprosess som er rett første gang

GRAB – mobil robot for vareplukk på lager
v/ Torbjørn Krogen, daglig leder Currence Robotics AS. Samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom robot for vareplukk på lager

Flere eksempler kommer

Moderator: Håkon Raabe, Sintef Manufacturing AS

Fremtidens ledere

Teknologiledelse og digital omstilling. Nytt modulbasert etter- og videreutdanningstilbud fra NTNU 
v/ Monica Rolfsen, dekan og professor, Fakultet for økonomi og Olav Bolland, dekan, Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU

0110 - Influences of digitalization on dual vocational training at Freudenberg Group, Weinheim, Germany 
v/ Dr.-Ing. Rainer Kuntz, Director, Head of Training Center

Arbeidsplassen 4.0. Hvordan kommer den norske modellen til uttrykk på arbeidsplassen og hvordan utnyttes involvering, medvirkning og medarbeiderdrevet innovasjon til den industrielle digitale transformasjon
v/ Gaute Andreas Knutstad, forskningssjef, Sintef Manufacturing