Årets viktigste møteplass!

Av industri - for industri

Innhold

Sirkulærøkonomi er blant hovedtemaene på Industri Futurum

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Gjenvinning fokus

Illustrasjon: iStockPhoto

Sirkulærøkonomi er satsingsområde både i Norge og i EU. Regjeringen vil at Norge skal bli et foregangsland. Næringslivet heier på regjeringen.

Norsk Industri vil komme med anbefalinger til nye rammebetingelser. EU-kommisjonen skal legge frem en ny plan for sirkulær økonomi i løpet av 2020. I Norge jobber regjeringen med en egen nasjonal strategi for samme tema.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen

Bransjesjef for gjenvinningsbedriftene i Norsk Industri, Gunnar Grini. Foto: Norsk Industri

Hovedanbefalinger blir lagt frem på Industri Futurum

Bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri, som også er ordstyrer på sekvensen om sirkulærøkonomi, forteller om konferansen:

– I industrien henger ressurseffektivitet sammen med både økt konkurransekraft og miljøforbedringer. Norsk Industri ønsker velkommen nye virkemidler som gir industrien drahjelp til å bli enda mer sirkulære. På konferansen vil vi derfor legge frem industriens sju hovedanbefalinger til sirkulære rammebetingelser - i EU og i Norge.

Sirkulærøkonomi betyr at ressurser forblir i økonomien lengst mulig, ved redusert bruk av råvarer, mindre avfall, lavere utslipp og at energibruken er så liten som mulig.

Gode offentlige innkjøp er viktig for å fremme sirkulær økonomi

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har laget en egen veileder om sirkulærøkonomi i offentlige anskaffelser. Prosjektleder Helene Hoggen i Difi forteller at de ser frem til regjeringens nye strategi:

– Difi jobber aktivt for å få flere innkjøpere til å stille krav som fremmer en sirkulær økonomi. I handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser som Difi har fått i oppdrag å utarbeide i samarbeid med Miljødirektoratet, er sirkulærøkonomi et av de prioriterte områdene.

Difi publiserte en veiledning for offentlige anskaffelser som fremmer en sirkulær økonomi på sektorovergripende nivå i juni 2019.

Hør om regjeringens arbeid på området

På Industri Futurum vil statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet fortelle om regjeringens arbeid med den nye strategien for sirkulær økonomi. Vi har hørt med Rotevatn hvordan arbeidet skrider frem:

– Hva er regjeringens visjoner for sirkulær økonomi i Norge?

– Regjeringens ambisjon er helt klar: Norge skal bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Derfor jobber vi nå med en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. I god dialog med næringsliv, akademia og sivilsamfunn skal vi kartlegge barrierene og mulighetene som ligger i overgangen til en mer sirkulær og ressurseffektiv økonomi, forteller en engasjert statssekretær.

Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima- og miljødepartementet. Foto: Jo Straube / Venstre

Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima- og miljødepartementet. Foto: Jo Straube / Venstre

Hvordan kan regjeringen legge til rette for å øke verdiskapingen basert på sirkulær økonomi i Norge?

– Regjeringen har et bredt virkemiddelapparat som kan bidra til å legge rammen for nye, innovative forretningsmodeller, bedre produktdesign og økt materialgjenvinning. Med en tydelig ambisjon om hvor vi skal, og med gode rammevilkår for næringslivet vil myndighetene legge til rette for nye næringer, verdiskaping og arbeidsplasser.

– Hvordan ser du på mulighetene for norske industribedrifter?

– Det finnes allerede mange gode eksempler på at norske industribedrifter utnytter mulighetene i hverandres biprodukter, såkalt industriell symbiose. Med klare rammer for slike sirkulære verdikjeder vil stadig flere norske bedrifter få økt konkurranseevne gjennom økt ressurseffektivitet.

Heia regjeringen

Digital Lead Knut E. Herdlevær i ABB Power Grids Norway AS heier på regjeringens arbeid og bruker krafttransformatorer som eksempel:

– Krafttransformatorer kan være kolosser på flere hundre tonn kobber og annet metall. De kan både rehabiliteres og gjøres mer energieffektive i Norge av aktører som ABB. Vi heier på at regjeringens strategi for sirkulær økonomi inneholder incentivordninger som gjør rehabilitering av krafttransformatorer mer attraktivt enn kjøp av nye. Det vil spare store mengder energi og utslipp av klimagasser, samtidig som vi unngår å sette enda større press på kobber-ressursene – et metall som er sentralt for å lykkes med det grønne skiftet globalt forteller han.

Mer om Industri Futurum:

> Kunstig intelligens - nasjonal strategi er rett rundt hjørnet

> Industri-Norge møtes til påfyll i januar