Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2022

Bruk menyen til venstre for å navigere ("hamburgermenyen" på mobil/nettbrett).

> Les pressemelding: Heftig prisøkning rammer industrien

Norsk Industris konjunkturrapport handler i år mye om de uvanlig kraftige prisøkningene på innsatsfaktorer vi ser internasjonalt, som stort sett kan forklares som konsekvenser av pandemien. Dette har forårsaket dels store forsinkelser, dels en prisoppgang mange har vært uforberedt på. Dette er utdypet i kapittel 1 og får konsekvenser på en rekke områder. 

Strømkostnadene i Norge (og Europa) har også nådd nye høyder den siste tiden. Per i dag har man i Norge ikke funnet en politisk håndtering av dette som kommer industrien i møte på kort eller lengre sikt, men mye arbeid pågår. Vi viser dels til noe omtale i kapittel 1, dels til foredragene som er holdt parallelt med at konjunkturrapporten ble lansert.