Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2022: Heftig prisøkning rammer industrien

Stein og Knut på scenen forran stor skjerm hvor de presenterer rapporten

Stein Lier-Hansen og Knut E. Sunde presenterer Konjunkturrapporten 2022. Foto: Cathrine Westlie Eidal/Norsk Industri.

26. januar lanserte Norsk Industri årets Konjunkturrapport. Mange bedrifter klarer seg bra, men prisøkninger og internasjonale pandemiutfordringer rammer industrien.

> Gå til Konjunkturrapporten 2022

Rapporten handler i år mye om de uvanlig kraftige prisøkningene på innsatsfaktorer vi ser internasjonalt, som stort sett kan forklares som konsekvenser av pandemien. Dette har forårsaket dels store forsinkelser, dels en prisoppgang mange har vært uforberedt på.

Knut E. Sunde. Foto: Cathrine Westlie Eidal/Norsk Industri.

– Prognosene vi har for 2022 viser tilsynelatende et pent bilde. Det var godt trøkk i markedet internasjonalt gjennom fjoråret og inn i år. Bak tallene er det likevel i år en priseffekt som er større enn tidligere. Baksiden av medaljen er en voldsom prisøkning på et bredt spekter av innsatsfaktorer, og dels en mangel på slike som forårsaker store forsinkelser på kritiske komponenter. For komplekse industriprodukter kan mangel på enkelte komponenter stoppe hele produksjonen, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

Norge trenger et krafttak på kraft

Strømkostnadene i Norge (og Europa) har også nådd nye høyder den siste tiden. Per dags dato har man i Norge ikke funnet en politisk håndtering av dette som kommer industrien i møte på kort eller lenger sikt, men mye arbeid pågår.

Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal/Norsk Industri.

Frem til 2030 skal Norge oppnå tre sammenkoblede mål:

  • Redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent.
  • Videreutvikle eksisterende og bygge ny lønnsom grønn industri.
  • Omstille leverandørindustrien fra olje og gass til offshore vind og hydrogen.

– Klimamål, elektrifisering og industriell forbruksvekst krever rask utbygging av mer fornybar kraft. Myndighetskrav til modernisering og opprusting av vannkraft må på plass, og vi må se større politiske ambisjoner om havvindutbygging, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

Konjunkturrapporten er en årlig rapport som gis ut av Norsk Industri. Denne tar for seg "ståa" i industrien, og kommer med analyser og prognoser for det kommende året. I tillegg blir medlemmene stilt spørsmål om deres situasjon. Rapporten gir dermed en god indikasjon på hvordan situasjonen er i norsk industri.

> Last ned Knut E. Sundes presentasjon

> Last ned Stein Lier-Hansens presentasjon

Dette er Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten er en årlig rapport som gis ut av Norsk Industri. Denne tar for seg "ståa" i industrien, og kommer med analyser og prognoser for det kommende året. I tillegg blir medlemmene stilt spørsmål om deres situasjon. Rapporten gir dermed en god indikasjon på hvordan situasjonen er i norsk industri.

Se tidligere rapporter

Konjunkturrapporten 2022

Konjunkturrapporten 2022 ble lansert 26. januar.