Skolebord og skolestoler (barnemøbler)

Skolemøbler deles inn i 7 størrelseskategorier, fra brukerhøyde 80 - 100 cm (kategori 1) til brukerhøyde oer 185 cm (kategori 7). Belastningskravene er avhengig av hvilken størrelse/klassetrinn møbelet er beregnet på.

Sikkerhet, stabilitet og styrke
Testes etter standarden: NS-EN 1729-2:2023 (tidligere NS-EN 1729-2:2012+A1:2015

  • Det stilles krav til at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling, justering eller sammenslåing.

Sikkerhetskrav til skolestoler

  • Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med ved sitting skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2mm i bevegelses-/kraftretningen, sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være mindre enn8 mm eller over 25 mm under bevegelse, innstillingsmekanismer skal være utformet slik at skader pga uoppmerksom bruk unngås, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse brukeren.

Funksjonskrav
Testes etter standarden: NS-EN 1729-1:2015

Overflatens bestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 12720:2009+A1:2013

  • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

  • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).