Sittemøbler (gjelder offentlig og privat miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013, NS-EN 16139:2013/AC:2013

  • Rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjære- eller klemfare ved innstilling og bruk.
  • Sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 7 mm eller større enn 18 mm. under bevegelse, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker.

Sikkerhet og styrke
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013, NS-EN 16139:2013/AC:2013

  • Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve, benstøtte.

Stabilitet
Testes etter standarden: NS-EN 1022:2018

  • Stabiliteten testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger.

Overflatens bestandighet
Testes etter stadardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013,  NS-EN 12722:2009+A1:2013

  • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

  • Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min.