Senger og madrasser (gjelder offentlig og privat miljø)

Funksjon
Testes etter standarden: NS-EN 1334:1996

  • Funksjonskravene gir maksimums- og minimumsmål på produktene. Utgangspunktet er produsentens oppgitte mål, og det tillates ikke store avvik.

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 1725:1998

  • Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, rørender lukke eller kapslet, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, sikkerhetsavstanden for å unngå å klemme føtter under bevegelige deler skal være over 100 mm fra gulvet, komplett seng eller stamme skal ikke tippe.

Styrke- og holdbarhetskrav for seng
Testes etter standarden: EN 1725:1998

  • Produktet testes med hensyn til tipping i 4 posisjoner, utmatting og støt.

Styrke- og holdbarhetskrav for madrass
Testes etter standarden: NS-EN 1957:2012

  • Madrassen gjennomgår utmattingstest av fjæringsegenskapene både på kant og på overflate. Dette skjer bl.a. ved at en rull på 1400 Newton (10 N = 1 kg) rulles over madrassen 30.000 ganger.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 597-1:1995

Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner

  • Her testes sengen/madrassen med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge.