Oppbevaringsmøbler (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

  • Her blir det stilt krav til at komponenter som brukeren kan komme i kontakt med ikke skal ha grader, skarpe kanter, skarpe hjørner eller åpne rørender, bevegelige deler skal ikke kunne løsne, krav til sikkerhetsavstand mellom bevegelige deler, sjalusier (vertikale) skal ikke kunne selvlukke, uttrekkselementer, hyller og skinner, rammer og skuffer skal være utstyrt med stoppere, hyller skal være sikret slik at de ikke glir, faller ut eller beveger seg.

Styrke og stabilitet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

  • Her stiles krav til at produktet skal tåle visse belastninger på alle oppbevaringsflater.
  • Det stilles krav til at produktet skal være stabilt, og dette testes bl.a. med gjentagende belastninger på kortside/langside med åpne dører/skuffer.
  • Det stilles også krav til styrke på produktet, og dette testes ved gjentagende belastninger på bl.a. kort- og langside, hyller, hyllebærere/hylleknekter og topplate
  • For veggmonterte enheter kreves at skap og hyller skal tåle en vertikal kraft fra undersiden på minst 100 N uten å falle ned. Det stilles også krav til styrke for monteringsbeslag for skjermvegger og vegger.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

  • Det stilles krav til at hyller og klesstang skal tåle langetidsbelastning. Dette testes ved en viss belastning over 7 døgn.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

  • Det stilles krav til holdbarhet på skuffer og uttrekkselementer. Dette blir bl.a. testet ved gjentagende belastninger (50.000 sykluser). Slag og lukkeprøving av skuffer og uttrekkselementer testes ved belastning på 35 kg og 10 sykler. Hengslet og pinnhengslet dør vertikalbelastes med 30 kg og 10 sykler, horisontal statisk belastning mot åpen dør 80 kg, og 10 sykler. Vertikal sjalusidør testes for holdbarhet med åpne/lukke 20.000 ganger. Klaffer og uttrekksplater testes med vertikal statisk belastning på 250 kg og 10 sykler, holdbarhet uttrekk 20.000 sykler.
  • Mobile enheter testes med rullebevegelse over 1000 mm, 2.000 sykler.

Overflaters bestandighet
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

  • Plater skal bl.a. tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer, fett i ripe i 24 timer, alkohol (48%) og fargende væske (kaffe) i 1 time, tørr varme (85 grader) 15 min. På understellet skal produktet tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer.