Kontorbord/arbeidsbord  (gjelder offentlig miljø)

Målkrav
Testes etter standarden: NS-EN 527-1:2011

  • Det er fastsatt krav til arbeidsflatens bruksareal (minimumskrav), høyde til arbeidsflaten og minimumskrav til benplass.

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 527-1:2011

  • Det stilles krav til at rørender skal være kapslet eller lukket, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling og bruk, m.m. Det stilles også krav til stabilitet. Dette testes ved at belastningen påføres midt på kortsiden (lengderetningen) eller midt på langsiden, 50 mm inn fra bordkanten.

Styrke- og holdbarhet 
Testes etter standarden: NS-EN 527-2:2016+A1:2019

  • Styrke og holdbarhet testes med hensyn til statisk vertikal og horisontal belastning i aktuelle retninger og på aktuelle, mest utsatte steder, utmatting horisontalt og vertikalt, falltest. Det stilles strengere krav til kontorbord/arbeidsbord enn til vanlige bord.

Overflatens bestandighet
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

  • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.