Knaggrekker (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 14073-2:2004