Høye barnestoler (barnemøbler)

Høye barnestoler

Testes mot styrke, sikkerhet, stabilitet, holdbarhet krav etter stadarden: NS-EN 14988:2017+A1:2020

Denne europeiske standarden angir sikkerhetskrav for frittstående barnestoler som hever barn til spisebordhøyde, vanligvis med det formål for å kunne bli matet eller spist. Barns barnestoler er for barn opp til 3 år som er i stand til å sitte uten hjelp. Med unntak av spesielle barnestoler til medisinske formål, gjelder denne standarden for barnestoler for husholdning og ikke-husholdning.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

  • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).