Brannkrav

Det er i Norge et lovpålagt krav fra myndighetenes side at madrasser og stoppede møbler skal stå imot tenning av ulmende sigarett i samsvar med fastsatte standarder. Møbelfakta stiller de samme brannkravene som norske myndigheter.

NS-EN 1021-1:2014 (eller strengere)
Vurdering av antennelighet av stoppede møbler.
Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett.

NS-EN 597-1:2015
Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner.
Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett.