Konkurransekraft i bærekraft

Kan bærekraft og kvalitet kan være et konkurransefortrinn i Norge med høye lønninger og produksjonskostnader? Under gir vi deg noen eksempler på bedrifter som har lykkes.

  1. NCP + Snøhetta = skolestol av plastavfall

    Den sirkulære økonomien skal gi økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler, heter det. Dette har møbelprodusenten Nordic Comfort Products AS på Hemnesberget i Nordland tatt innover seg, og inngått samarbeid med Snøhetta for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler.