Konkurransekraft i bærekraft

Kan bærekraft og kvalitet kan være et konkurransefortrinn i Norge med høye lønninger og produksjonskostnader? Under gir vi deg noen eksempler på bedrifter som har lykkes.