Konjunkturrapporten

Sirkulærøkonomi i praksis

Publisert

På besøk hos Norsk Gjenvinning

Gjennom «Den Sirkulære Gipsfabrikken» sikrer Norsk Gjenvinning at viktige ressurser blir utnyttet igjen og igjen, at kunder får økt konkurransekraft gjennom redusert avfallskostnad og at produsenter får økt inntekt i produksjon av ferdig produkt. Foto: Norsk Gjenvinning.

Gjennom «Den Sirkulære Gipsfabrikken» sikrer Norsk Gjenvinning at viktige ressurser blir utnyttet igjen og igjen, at kunder får økt konkurransekraft gjennom redusert avfallskostnad og at produsenter får økt inntekt i produksjon av ferdig produkt.

Bygg- og anleggssektoren er Norges største fastlandsnæring og miljøpåkjenningen fra denne sektoren er dermed av stor relevans, skal vi klare å nå målene satt i Parisavtalen. Sektoren legger beslag på 50 prosent av materialene produsert i EU, og utslipp tilknyttet produksjon av byggematerialer har i økende grad blitt gjenstand for granskning. Det er nettopp i denne delen av verdikjeden at store utslipp oppstår.

Med dette som bakteppe jobber Norsk Gjenvinning målrettet for å utvikle nye løsninger som reduserer klimagassutslipp. Norsk Gjenvinning har over lengre tid sett viktigheten av rollen gjenvinningsbransjen spiller i å være en nøkkelpartner for å redusere klimagassutslippene fra norsk industri. Derfor åpnet de «Den Sirkulære Gipsfabrikken» i august i 2019 i Holmestrand. Fabrikken eies av Norsk Gjenvinning og det kanadiske selskapet New West Gypsum Recycling.

Tidligere har gipsavfall blitt sendt på deponi i Norge til tross for at avfalls-typen kan materialgjenvinnes i det uendelige. Norsk Gjenvinning har tilrettelagt for å løfte gipsavfall to hakk opp i avfallspyramiden, ved å investere i en kanadisk høyteknologisk prosessindustri. Dermed kan man produsere en gjenvunnet råvare med svært høy kvalitet og redusere utslippene tilknyttet nyproduksjon av gipsplater med gipspulver. En viktig grunn er at gipsplateprodusenten NorGips, som benytter det gjenvunnede gips-pulveret, kun ligger 30 minutter unnagjenvinningsanlegget.

Den Sirkulære Gipsfabrikken kan håndtere om lag 50 prosent av alt gipsavfall i Norge, og gjenvinner om lag 40 000 tonn av dette, som er av stor verdi både for gipsprodusenter, men også for aktører i bygg- og anleggssektoren som får til-gang til en langt mer bærekraftig håndtering av gipsavfallet sitt. Den Sirkulære Gipsfabrikken er dermed en viktig premissgiver som sikrer at en verdifull ressurs blir værende i verdikjeden, for fremtidig verdiskaping.

Gjennom «Den Sirkulære Gipsfabrikken» sikrer Norsk Gjenvinning at viktige ressurser blir utnyttet igjen og igjen, at kunder får økt konkurransekraft gjennom redusert avfallskostnad og at produsenter får økt inntekt i produksjon av ferdig produkt.

Fabrikken vant i juni 2019 Årets Innovasjonspris i avfalls- og gjenvinningsbransjen.