Konjunkturrapporten

Robotisering løfter støping til neste nivå

Publisert

Robotisert laserbasert måling av propellblad utført hos SINTEF Manufacturing på Raufoss i forbindelse med Oshaugs EFFEKT-prosjekt. Foto: Oshaug

Robotisert laserbasert måling av propellblad utført hos SINTEF Manufacturing på Raufoss i forbindelse med Oshaugs EFFEKT-prosjekt. Foto: Oshaug.

Støping omtales gjerne som korteste vei fra komplisert geometri til ferdig form. Oshaug Metall vil nå gjøre denne veien enda kortere ved bruk av robotisert hybridforming.

Resultatet vil være en revolusjon for støping som framstillingsteknikk, hvor en oppnår bedre nøyaktighet og kvalitet, samtidig som ressursbruk, ledetider og kostnader reduseres.

Oshaug Metall har i over 90 år utviklet sin materialtekniske kompetanse for produksjon av høykvalitets støpegods, og har en unik kompetanse på krevende støpeprosesser. Selskapet leverer propellkomponenter og propellblad i bronse til kunder i offshore og maritim industri, i sterk internasjonal konkurranse.

Støping av propellkomponenter blir tradisjonelt utført gjennom fire steg. Først fremstilles en støpemodell – oftest i tre. Deretter bakes modellen inn i støpesand som herdes, og det fremkommer to halve avtrykk som til sammen danner støpeform-en. Etter selve støpingen i steg tre følger maskinering og ferdigbearbeiding av det støpte produktet som fjerde og siste steg. Gjennom en rekke FoU-aktiviteter har Oshaug Metall utviklet en robotisert prosess hvor støpeformene lages ved å frese ut produktgeometrien direkte i sand, uten å måtte lage og bruke modeller. Dermed kan det mest tidkrevende steget i tradisjonell støping elimineres, samtidig som en oppnår høyere nøyaktighet og lavere ressursforbruk.

Noen ganger kan det fremdeles være nyttig å kunne utføre tradisjonell forming, særlig dersom det er behov for å serieprodusere store komponenter. I samarbeid med NTNU har bedriften derfor utviklet en hybrid robotcelle som kan produsere modellfritt i sand, produsere støpemodeller i EPS, samt fungere som testsenter for neste robotiseringsprosjekt. Viddal Automation er leverandør av robotsystemet. Masterstudenter og stipendiater ved NTNU har bidratt i FoU-arbeidet, i tillegg er det avlagt en doktorgrad som del av prosjektet. Med støtte fra Forskningsrådet er bedriften allerede i gang med å utvikle automat-isert måling og sliping av propellblad. I samarbeid med SINTEF Manufacturing vil de utvikle et system for automatisk måling og sliping av propellbladenes dobbeltkrumme flater.