Konjunkturrapporten

Oppgradering av ovn gir økt effektivitet, varmegjenvinning og redusert NOx-utslipp

Publisert

Ovn ved Elkem Salten

Foto: Elkem.

Elkem har besluttet å investere i en betydelig oppgradering på ovn 1 ved Elkem Salten. Ved siden av å styrke levetiden og effektiviteten til ovnen, vil oppgraderingen redusere NOx-utslippene med opp mot 50 prosent, samt at arbeidsmiljøet i produksjonen forbedres.

Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, og får god støtte fra NOx-fondet. Elkem Salten opp-graderte de to andre ovnene i henholdsvis 2013 og 2015. Etter denne ombyggingen vil verket ha som målsetning å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500 000 dieselbiler. Med denne investeringen vil alle tre ovnene på Salten nå også ha NOx-reduserende teknologi.

– Helse og miljø for våre ansatte er vår viktigste prioritet. Samtidig som denne investeringen forbedrer det ytre miljøet vil dette forbedre det indre arbeidsmiljøet ved å blant annet redusere støvutslippet rundt ovnen, sier verkssjef Ove Sørdahl.

Oppgraderingen av ovnen vil sikre full utnyttelse av varmen i avgass, der avgassen skal inn på varmegjenvinningsanlegget som nå bygges i parallell for alle tre ovnene på Elkem Salten. Av et forbruk på ca. 1 TWh vil bedriften nå gjenvinne ca. 300 GWh.

– Sammen med investeringen i energi-gjenvinningsanlegget som nå bygges, forbedrer denne oppgraderingsinvest-eringen Elkem Saltens konkurransekraft og som verdens mest energieffektive silisiumsverk. Dette er en viktig investering for at Elkem når sine miljømål. Investeringen sikrer i tillegg verdiskaping for både Elkem Salten og for regionen, sier divisjonssjef for Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad.