Konjunkturrapporten

Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine

Publisert

Agnete B. Fredriksen, President og Chief Scientific Officer i Vaccibody. Foto: Ingar Næss

Agnete B. Fredriksen, President og Chief Scientific Officer i Vaccibody. Foto: Ingar Næss.

Bioteknologiselskapet Vaccibody og legemiddelfirmaet Roche er i gang med et samarbeid for å utvikle en vaksine mot aggressiv livmorhalskreft.

Det hele startet i 2007, da gründer Agnete Fredriksen ble ferdig med sin doktorgrad i immunologi i laben til professor Bjarne Bogen. Selskapet ble opprettet sammen med veilederne, professorene Bjarne Bogen og Inger Sandlie. De første fire årene var det lite penger til rådighet, og det skulle ta noen år før selskapet kunne satse fullt. I 2010/2011 bestemte de ansatte i Vaccibody seg for å lage det første produktet, med en plan om å ta det inn i kliniske studier. Det første produktet ble en vaksine til kvinner med forstadier til livmorhalskreft.

Etter hvert så de ansatte i Vaccibody at det finnes et større medisinsk behov for de som har alvorlig livmorhalskreft. Selskapet har nå inngått et samarbeid med det sveitsiske legemiddelselskapet Roche. Samarbeidet går ut på at vaksinen til Vaccibody skal testes i kombinasjon med et legemiddel som Roche utvikler til pasienter med alvorlig livmorhalskreft. Dette studiet starter på nyåret 2020.

Vaccibody sitt nyeste produkt er en neoantigen-vaksine, basert på tekno-logien til selskapet. Denne vaksinen er spesialdesignet til hver enkelt kreftpasient, uavhengig av hvilken kreftform man har. De krefttypene vaksinen så langt har blitt testet ut på er hode-hals-kreft, lungekreft, føflekkreft og nyrekreft. Resultatene så langt er lovende.

For Vaccibody er lojale investorer og ansatte svært viktig.

– Vi er heldige som har lojale investorer som støtter oss hele veien. Vi har klart å levere på de planene vi har satt i gang, og vi har hatt gode resultater. I tillegg har vi vært flinke til å kommunisere til investorene våre hva dette handler om og hvilken risiko som finnes. Det har hjulpet på. Kursen har så langt bare gått én vei, så det har vært en fin reise. Samtidig har vi veldig lojale og dedikerte ansatte som skal ha stor ære i at vi skal lykkes som firma, sier Fredriksen.